İletişim


Endokrin Cerrahi

Endokrin Cerrahi tanımı vücudun iç salgı yapan bezlerinin operasyon gerektiren bazı hastalıklarında uygulanan cerrahi tedavileri belirtir. İç salgı bezi demek salgıladığı hormonları direkt olarak kan dolaşımına veren bezler anlamını taşır.

Başlıca Hastalıklar Nelerdir?

Bu başlık altında sıklıkla incelenen iç salgı bezlerine ait hastalıklar tiroid bezi hastalıkları (nodüler guatr, zehirli guatr, tiroid kanseri, vb.), paratiroid bezi hastalıkları (tek bir bezde adenom, bütün bezlerde büyüme-hiperplazi, vb.) ve adrenal (böbrek üstü) bezi hastalıklarıdır. Bu organlara ait hastalıkların cerrahi tedavisinde son dekat içerisinde önemli gelişmeler olmuştur. Paratiroid adenomlarının tedavisinde uygulanan minimal invaziv girişimler ve adrenal bez cerrahisinde laparoskopik tekniklerin uygulanmaya başlanması sayesinde hastaların operasyon sonrası konforunda önemli artış sağlanmıştır.

  Tiroid Bezi Hastalıkları

Tiroit bezi, nefes borusu yani trakeanın ön kısmında yer alan, 25-40 gram ağırlığında ve şekli kelebeğe benzeyen bezdir. Boyutu küçük olmasına karşın salgıladığı hormonlarla vücudumuz için çok önemli işlevlere sahiptir. Bu organın temel görevlerinden biri vücut metabolizmasını ayarlayan T3 ve T4 hormonlarını salgılamaktır.


  Paratiroid Bezi Hastalıkları

Paratiroid bezleri insan vücudunda en son keşfedilen organ özelliği taşımaktadır. Vücuttaki kalsiyum ve fosforu dengeleyen paratiroid bezleri 3 tip hücreden oluşmaktadır. PTH hormonu salgılayan söz konusu salgı bezlerinde çeşitli nedenler ile birtakım problemlere yaşanabilmektedir.


Hakkımızda

1977 yılında Adana’da doğdu. 1990 yılında Uşak Anadolu Lisesi’ni , 1995 yılında Kocaeli Körfez Fen lisesini bitirdi. Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi’nden 2004 yılında mezun oldu. 2005-2010 yılları arasında Kahramanmaraş Üniversitesi Tıp Fakültesi, Genel Cerrahi Anabilim Dalı’nda, Uzmanlık Eğitimi aldı.

Bütün kopyalama hakları @2021 alınmıştır | Doc.Dr.Serdar Yormaz