İletişim


Epidomiyoloji

Meme kanseri kadınlarda en sık görülen kanser tipidir. Kadınlardaki kanserlerin tümünün %33’ünden ve kanserle ilişkili ölümlerin %20’inden sorumludur. Kansere bağlı ölümlerde ise akciğer kanserinin arkasından 2. sırada gelmektedir.…

Epidemiyoloji

Benign Meme

Meme hastalıkları içerisinde meme kanseri akla ilk gelen ve her zaman güncelliğini koruyan bir konudur. Ancak memenin iyi huylu hastalıklarının görülme sıklığı, meme kanserine oranla daha fazladır.…

Benign Meme

Paratiroid Hastalıklar

Paratiroid bezler boyun bölgesinde tiroid bezinin arka kapsülüne bitişik olarak yer alan; boyutları normalde 3-4 mm olan ve sıklıkla sayıları 4 adet olan iç salgı bezleridir. Ancak sayıları daha az ya da fazla olabilmektedir. Tiroid bezi ile ilişkili fonksiyonları bulunmamaktadır.…

Paratiroid Hastalıkları

Paratiroid Adenom

Paratiroid hormonu kısaca parathormon (PTH) olarak tanımlanmaktadır. Boyu sıklıkla 2-3 mm olan paratiroid bezleri tiroid bezinin arkasında bulunmaktadır ve genellikle 2 sağda, 2 solda olmak üzere 4 tanedir.…

Paratiroid Adenom

Mastektomi

Mastektomi, meme kanseri tedavisinde geçmişte ve günümüzde sıklıkla başvurulan cerrahi tedavi yöntemlerinden bir tanesidir. …

Mastektomi

Tiroid Kanseri

Tiroid Kanseri, Son yıllarda özellikle kadınlarda artış gösteren tiroid kanserleri, tüm kanser türlerinin yaklaşık %1’ini oluşturmaktadır. Medüller tiroid vb...…

Tiroid Kanseri

Meme Koruyucu Cerrahi

Meme koruyucu cerrahi; meme kanseri hastalığında uygulanan cerrahi yöntemlerden bir tanesidir. Kadınlarda en sık görülen kanser türü olan meme kanseri; günümüzde 8 kadından 1’inde tespit edilebilmektedir. Meme kanserinde erken tanı hayat kurtarır.…

Meme Koruyucu Cerrahi

Paratiroid Cerrahisinde Minimal Invaziv Yaklaşım

Minimal invaziv paratiroidektomi (MİP) tecrübeli ellerde ve hasta seçimi iyi yapılmış ise %95 dolayında başarı sağlar.…

Paratiroid Cerrahisinde Minimal Invaziv Yaklaşım

Mastektomi Sonrası Meme Rekonstrüksiyonu ve Onkoplastik Meme Cerrahisi

Hastayla tedavi planı hakkında konuşurken kişinin onkolojik ve kozmetik ihtiyaçları dikkate alınmalıdır. Hastanın yaşı, medikal ve psikososyal durumu, kadının istek ve beklentileri dikkate alınarak dengeli bir karara varılmalıdır.…

Mastektomi Sonrası Meme Rekonstrüksiyonu ve Onkoplastik Meme Cerrahisi

Tiroid Cerrahisinde Sinir Monitorizasyonu Kullanımı Ses Kısıklığı Riskini Azaltmaktadır

Sinir monitorizasyonu tiroid cerrahisi sırasında risk altında olan sinirlerin görsel ve işitsel olarak monitörize edilmesi suretiyle hasta sağlığını koruma amaçlı cerraha yardımcı olan bir sistem ve cihazdır.…

Tiroid Cerrahisinde Sinir Monitorizasyonu Kullanımı Ses Kısıklığı Riskini Azaltmaktadır

Obezite Cerrahi

Obezite, Dünya Sağlık Örgütü tarafından "Sağlığı bozacak ölçüde vücutta anormal veya aşırı yağ birikmesi" olarak tanımlanmaktadır. yuksek enerji alımına sekonder olarak vucutta aşırı yağ birikimi ile gelişir

Obezite Cerrahi

Obezite Tedavisi

Obezitede zayıflama ya da vucut ağırlığının kaybedilmesi, obezite ilişkili komplikasyonları azaltarak,sağlığın korunmasına katkıda bulunur ve beklenen yaşam suresini olumlu yonde etkiler.

Obezite Tedavisi

Obezitenin Cerrahi Tedavisi

Obezitenin temel tedavisi yaşam tarzı değişikliği ve diyet olup, hedeflenen kilo kaybı sağlanamayan hastalarda farmakoterapi kullanılmaktadır. Çalışmalar yaşam tarzı değişiklikleri, diyet ve farmakoterapi ile elde edilen kilo kaybının ortalama %10-15 oranında olduğunu göstermektedir.

Obezitenin Cerrahi Tedavisi

Hakkımızda

1977 yılında Adana’da doğdu. 1990 yılında Uşak Anadolu Lisesi’ni , 1995 yılında Kocaeli Körfez Fen lisesini bitirdi. Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi’nden 2004 yılında mezun oldu. 2005-2010 yılları arasında Kahramanmaraş Üniversitesi Tıp Fakültesi, Genel Cerrahi Anabilim Dalı’nda, Uzmanlık Eğitimi aldı.

Bütün kopyalama hakları @2021 alınmıştır | Doc.Dr.Serdar Yormaz