İletişim


Meme Hastalıkları

  Meme Kanseri

Meme kanseri kadınlar arasında en sık görülen kanser tipidir. Kadınlardaki kanserlerin tümünün %33’ünden ve kanserle ilişkili ölümlerin %20’inden sorumludur. Günümüzde toplumlar arasında sıklığı farklılık göstermekle birlikte Batı toplumlarında yaşamları boyunca her 8 kadından 1’inde meme kanseri gelişeceği bilinmektedir. Tüm meme kanserlerinin ise…


  Meme Rekonstrüksiyonu

Onkoplastik meme cerrahisi tanımı meme kanseri nedeniyle yapılacak cerrahi bir girişim ile birlikte memede daha iyi bir estetik sonuç yaratacak kozmetik girişimin beraber planlanması demektir ve şu alt grupları kapsar:…


  İyi Huylu Meme Hastalıkları

Meme kanseri çok daha güncel bir konu olmakla birlikte memenin iyi huylu (benign) hastalıklarının görülme sıklığı meme kanserine oranla daha fazladır.…

Hakkımızda

1977 yılında Adana’da doğdu. 1990 yılında Uşak Anadolu Lisesi’ni , 1995 yılında Kocaeli Körfez Fen lisesini bitirdi. Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi’nden 2004 yılında mezun oldu. 2005-2010 yılları arasında Kahramanmaraş Üniversitesi Tıp Fakültesi, Genel Cerrahi Anabilim Dalı’nda, Uzmanlık Eğitimi aldı.

Bütün kopyalama hakları @2021 alınmıştır | Doc.Dr.Serdar Yormaz