İletişim


Endoskopik Meme Cerrahisi (Kapalı Meme Cerrahisi)

Endoskopik meme cerrahisi kamera ve teknik ekipmanlar yardımıyla küçük kesiden memedeki kitle veya tüm meme dokusunun çıkarılması, gerekiyorsa onarımının aynı yerden yapılmasıdır. Bu aslında vücudun diğer bölümlerine uygulanan kapalı ameliyatların memeye uyarlanmış halidir. Endoskopik meme cerrahisi ilk defa 1995 yılında Friedlander ve arkadaşları tarafından önce domuz modelinde daha sonra üç kadavrada ciltaltından teller geçirilip kamera yardımıyla meme dokusu ciltten ve kaslardan ayrıştırılarak yapılmıştır

  1. Endoskopik meme cerrahisi ilk olarak batıda tarif edilmesine rağmen uzun yıllar klinik uygulamada yer bulamamıştır. Uzak doğuda(Kore, Çin, Japonya) endoskopik yöntemle memeden küçük kitle çıkarılması ve zamanla meme dokusunun bir bölümünün çıkarılması ile kliniklerde endoskopik meme cerrahisi kullanımı başlamıştır
  2. ve ekipmanlar geliştikçe tekrar batıda uygulamaları görülmeye başlamıştır. 2012 yılında Ferrari ve arkadaşları tarafından küçük tek kesiden meme dokusunun boşaltılıp silikon implant ile onarımı tarif edilmiştir.
  3. Aynı yıl ülkemizde İstanbul Tıp Fakültesi’nde Tükenmez ve arkadaşları tarafından tek port ile endoskopik meme ameliyatları yapılmaya başlanmıştır
  4. Sanayi üniversite işbirliği ile endoskopik meme cerrahisi için özel port geliştirilmiştir. Bu sayede endoskopik meme ameliyatları daha kısa sürede güvenle yapılabilmektedir.

Endoskopik mastektomi ve meme onarımı meme dokusunun tamamının çıkarılması gereken durumlarda kullanılan bir tekniktir. Özellikle; Memenin farklı alanlarında birden fazla tümör odağı olan meme kanseri , Memede yaygın sütkanalı içi tümöral hücreleri bulunan olgularda, Meme kanseri ve aynı zamanda meme kanseri ile ilişkili genetik mutasyonlarının olduğu bilinen olgularda, Meme koruyucu cerrahi yapılamayacak meme kanseri olan olgularda Meme kanseri olmamasına rağmen meme kanseri açısından yüksek risk taşıyan kişilerde risk azaltıcı cerrahi olarak endoskopik mastektomi (kapalı meme dokusu boşaltılması) yapılabilir. Endoskopik mastektomi tekniğinde tek küçük bir kesiden hem meme dokusunun çıkarılması hem de meme onarımı ve hatta koltuk altından lenf bezi örneklemesi, gerekirse diğer lenf bezlerinin çıkarılması yapılabilir. Kamera sayesinde görüntü büyütülerek cildi besleyen damarlar daha iyi korunabilir, daha az doku hasarı ve daha az kesi olduğu için iyileşme süreci daha hızlı olmaktadır. Meme başı ve meme cildinde daha az duyu kaybı olduğu gösterilmiştir(5). Endoskopik mastektomi teknik olarak uygulanabilir iyi kozmetik sonuçları olan etkili, güvenilir bir alternatif metoddur.


Hakkımızda

1977 yılında Adana’da doğdu. 1990 yılında Uşak Anadolu Lisesi’ni , 1995 yılında Kocaeli Körfez Fen lisesini bitirdi. Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi’nden 2004 yılında mezun oldu. 2005-2010 yılları arasında Kahramanmaraş Üniversitesi Tıp Fakültesi, Genel Cerrahi Anabilim Dalı’nda, Uzmanlık Eğitimi aldı.

Bütün kopyalama hakları @2021 alınmıştır | Doc.Dr.Serdar Yormaz