İletişim


Obezite Taraması

18 yaş ustundeki butun bireylerin obezite acısından taranması onerilmektedir. Ne sıklıkta tarama yapılacağı ile ilgili net bir goruş birliği olmamakla birlikte her yıl yaklaşık 2 kg kilo alındığı goz onune alınırsa en azından 5 yılda bir obezite taramasının tekrarlanmasını oneririz.

Visseral adipozite indeksi (VAİ), obezite ile ilişkili kardiyometabolik komplikasyonlar riskini dolaylı olarak yansıtan yeni bir antropometrik gostergedir. VAI, cinsiyete gore değişen, trigliserid (TG), HDL kolesterol konsantrasyonları gibi biyokimyasal parametreler ve BKİ ile bel cevresi gibi antropometrik olcumlere dayanan ampirik bir matematiksel modeldir. Uygulaması, belirgin metabolik sendromu teşhis etmeden bile bu riskin erken değerlendirilmesine olanak tanır. Genel populasyonda guvenilir veri sağlayan VAİ, adipoz doku disfonksiyonunun bir belirteci olarak duşunulebilir. Akromegali, tip 2 diyabet, viral hepatit C, non-alkolik yağlı karaciğer hastalıkları ve polikistik over sendromu olan hastalarda guvenilir olduğuna dair veriler mevcuttur.
Vucut total yağ miktarını olcmek icin, antropometrik olcumler dışında klinikte kullanılabilecek, daha net olcumlere dayalı, uygulayıcılar arası farkların olabilme olasılığını yok edebilecek bircok farklı teknik de mevcuttur. Bu teknikler arasında manyetik rezonans goruntuleme (MRG),bilgisayarlı tomografi (BT), doteryum oksit (D2O), dual enerji x-ray absorpsiyometri (DEXA) ve biyoelektriksel impedans sayılabilir. Fakat bu tarz teknikleri klinik pratikte her zaman uygulamak mumkun değildir.

Gunumuzde biyoimpedans cihazları klinik kullanıma girmiş olup bu cihazlar vucut kompozisyonu hakkında nicel ve nitel bilgiler verebilmektedirler. Bu cihazlar vucut kompozisyon oranları ile fiziksel aktivite durumları ilişkisini belirleyip belirli bir algoritm oluşturmakta ve hastanın yağ, iskelet kası, kemik kutlesi ve sistemik inflamasyon durumu gibi değişkenler hakkında prediksiyon yapabilmektedir. Ancak hesaplanan yağ miktarının visseral mi,subkutan mı olduğunu ayırt edememektedir. Bununla birlikte biyoimpedans cihazı ile vucut yağ oranlarının belirlenmesi en azından kişileri herhangi bir radyasyona maruz bırakmayan, yetenekli personel gerektirmeyen, non-invaziv, basit, ucuz ve hızlı bir yontemdir


Hakkımızda

1977 yılında Adana’da doğdu. 1990 yılında Uşak Anadolu Lisesi’ni , 1995 yılında Kocaeli Körfez Fen lisesini bitirdi. Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi’nden 2004 yılında mezun oldu. 2005-2010 yılları arasında Kahramanmaraş Üniversitesi Tıp Fakültesi, Genel Cerrahi Anabilim Dalı’nda, Uzmanlık Eğitimi aldı.

Bütün kopyalama hakları @2021 alınmıştır | Doc.Dr.Serdar Yormaz