İletişim


Tedavi Planlanması

Eğer varsa komorbid durumların ve diğer sağlık risklerinin tedavisi Hastalara fazla kilo ve obezitenin KV risk faktörleri olan yüksek kan basıncı, hiperlipidemi ve hiperglisemi gibi hastalıklar ile ilişkisi konusunda bilgi verilmelidir. Komorbid hastalıkların uygun şekilde takip ve tedavisi planlanmalıdır. Bireye özgü, gerçekçi hedeflerin ve yaşam tarzı değişikliği programının düzenlenmesi Hastalar hayat tarzı değişiklikleri ile sağlanacak %3-5 oranında orta dereceli sürdürülebilir kilo kaybının dahi obezite ilişkili hastalıklarda anlamlı yarar sağlayacağı ve kullanılmakta olan medikasyon ihtiyacının azalmasına yol açacağı konusunda bilgilendirilmelidir.

a) Beslenme
Enerji alımının günlük 500-1000 kcal azaltılması Çok düşük kalorili diyet uygulaması (800 kcal/gün) sadece kısıtlı durumlarda ve yakın takip ve sağlık desteğinin sağlanabileceği durumlarda uygulanabilir.
b)Fiziksel aktivite
Başlangıçta en az 150 dk/hafta orta yoğunlukta aerobik egzersiz Takiben 1-3 seans/hafta direnç egzersizleri ile aerobik egzersizin kombine edilmesi
c) Bilişsel davranışçı terapi
Davranış terapisinde amaç hastanın yeme ve egzersiz davranışında değişim yaratmaktır ve bunun için hastadan bazı becerileri edinmesi istenir. Bu beceriler beslenme eğitimi ve egzersize ek olarak; kendini izleme, hedef belirleme, dürtü kontrolü, davranışsal yerine koyma ve pozitif pekiştirmedir. Bu becerilerin yanı sıra sosyal destek sistemlerinin gözden geçirilmesi ve bilişsel değişiklik de tedavi hedefleri arasında bulunmalıdır.
d) Farmakoterapi
Yaşam tarzı değişikliğine rağmen BKİ ≥30 kg/m2 olan hastalarda Veya komorbid hastalıklar ile birlikte BKİ ≥27 kg/m2 olan hastalarda (yaşam tarzı değişikliğine ek olarak)

Bariyatrik/metabolik cerrahi

BKİ ≥40 kg/m2 kilo verme için motivasyonu olmasına rağmen yaşam tarzı değişikliklerine ek olarak ilaçlı veya ilaçsız yeterli kilo veremeyenlere bariyatrik cerrahi önerilebilir.
BKİ 35-39,9 kg/m2 olup obezite ile ilişkili komplikasyonları bulunan, kilo verme için motivasyonu olmasına rağmen davranış tedavilerine ek olarak ilaçlı veya ilaçsız yeterli kilo veremeyenlere bariyatrik cerrahi önerilebilir.
BKİ < 35 kg/m2 olan kişilerde bariyatrik cerrahinin önerilmesi konusunda kanıta dayalı veriler yeterli değildir ve önerilmemektedir

Obezite konusunda uzmanlara ya da uzmanlaşmış merkezlere yönlendirme
Uzun Dönem Takip

Hakkımızda

1977 yılında Adana’da doğdu. 1990 yılında Uşak Anadolu Lisesi’ni , 1995 yılında Kocaeli Körfez Fen lisesini bitirdi. Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi’nden 2004 yılında mezun oldu. 2005-2010 yılları arasında Kahramanmaraş Üniversitesi Tıp Fakültesi, Genel Cerrahi Anabilim Dalı’nda, Uzmanlık Eğitimi aldı.

Bütün kopyalama hakları @2021 alınmıştır | Doc.Dr.Serdar Yormaz