İletişim


Tedavi

Meme kanserinin tedavisi multidisipliner bir yaklaşım gerektirir. Erken evrede tanı alan birçok hastada cerrahi tedavi ilk basamağı oluşturmakla birlikte, operasyonun tekniğine ve operasyon sonrası patolojik inceleme sonuçlarına göre radyoterapi, kemoterapi ve anti-hormon tedavilerinden biri, birkaçı veya hepsi belli bir sırayla uygulanmaktadır. Cerrahi tedavi ve radyoterapi daha çok tümorün lokal kontrolünü sağlamada önemli iken, kemoterapi ve hormonoterapi ise sistemik kontrole yardımcı olmaktadır.

Nasıl Karar Verilir?

Meme kanseri için uygulanacak tedaviye karar verilirken hastaya durumu hakkında ayrıntılı bilgi verildikten sonra, tedavi seçenekleri hastayla birlikte tartışılmalıdır.

  Cerrahi Tedavi

Erken evre meme kanserinin tedavisi sıklıkla cerrahi ile başlar. Günümüzde bu amaçla tercih edilen başlıca iki uygulama vardır:…

Hakkımızda

1977 yılında Adana’da doğdu. 1990 yılında Uşak Anadolu Lisesi’ni , 1995 yılında Kocaeli Körfez Fen lisesini bitirdi. Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi’nden 2004 yılında mezun oldu. 2005-2010 yılları arasında Kahramanmaraş Üniversitesi Tıp Fakültesi, Genel Cerrahi Anabilim Dalı’nda, Uzmanlık Eğitimi aldı.

Bütün kopyalama hakları @2021 alınmıştır | Doc.Dr.Serdar Yormaz